Oferteo

Polacy najczęściej poszukują dotacji unijnych do 100 000 złotych

Powiększ

Dotacje unijne są jednym ze sposobów na pozyskanie środków finansowych na rozwój bądź założenie działalności gospodarczej. Według analizy serwisu Oferteo.pl Polacy najczęściej wnioskują o kwoty do 100 000 złotych, a liczba inwestycji na obszarach miejskich i wiejskich jest niemal taka sama.

CEL DOTACJI

cel-dotacji

Okazuje się, że w równej mierze dotacji unijnych poszukują osoby, które dopiero planują zakładać własną działalność gospodarczą i potrzebują środków na start, co osoby, które już prowadzą firmę i chcą ją rozwijać. Pierwszego przypadku dotyczyło 42% zapytań w serwisie Oferteo.pl, łączącego w czasie rzeczywistym osoby poszukujące usług z ich dostawcami, drugiego – 43% zapytań. Natomiast 15% badanych użytkowników serwisu nie określiło celu, na który chciałoby przeznaczyć dotację.

MIEJSCE INWESTYCJI

miejsce-inwestycji

Co bardzo interesujące, tylko nieznaczna większość (52%) przedsiębiorców lub osób zakładających działalność gospodarczą jako miejsce inwestycji wskazuje obszar miejski. Z kolei na obszarze wiejskim zamierza działać 48% osób poszukujących dotacji – znacznie częściej  na obszarze wiejskim liczącym do 5 000 mieszkańców.

PRZEZNACZENIE DOTACJI

przeznaczenie-dotacji

Badani przez Oferteo.pl najczęściej wskazywali, że dotacje chcą przeznaczyć na zakup maszyn i/lub urządzeń potrzebnych do prowadzenia firmy – zadeklarował tak co trzeci z nich. Po 17% badanych potrzebowało dotacji na stworzenie nowych miejsc pracy oraz na budowę lub remont nieruchomości. Promocję firmy wskazało 13% badanych, po 10% zadeklarowało wynajem bądź zakup lokalu oraz inny cel.

KWOTA DOTACJI

kwota-dotacji

Niespełna połowa użytkowników Oferteo.pl poszukiwała dotacji w kwocie mniejszej niż 100 000 złotych. Co piąty potrzebował na rozpoczęcie lub rozwój działalności środków w przedziale od 100 do 199 000 złotych. Natomiast 7% badanych wskazało, że interesująca ich kwota dotacji to przynajmniej milion złotych. – Poszukiwania dotacji warto prowadzić w Internecie – wskazuje Karol Grygiel, członek zarządu Oferteo.pl. – Na rynku funkcjonuje wiele firm, które przeprowadzą nas przez cały proces i pomogą skutecznie starać się o dofinansowanie.

Metodologia badań

Przedstawione dane pochodzą z analizy niespełna 5 700 zapytań ofertowych zamieszczonych w serwisie Oferteo.pl przez osoby poszukujące dotacji unijnych.

Materiały dodatkowe

wersja do druku Wróć