Fortinet

Fortinet zapewnia podstawy działania zabezpieczeń rozpoznających intencje

Powiększ

FORTINET® (NASDAQ: FTNT), światowy lider w dziedzinie zaawansowanych cyberzabezpieczeń poinformował o wprowadzeniu do platformy Fortinet Security Fabric podstaw działania samoobsługowych i samonaprawiających się zabezpieczeń sieciowych przyszłości, które będą bazować na rozpoznaniu intencji użytkowników. Krok ten zrealizowano poprzez wdrożenie usprawnień do systemu operacyjnego FortiOS 5.6 oraz udostępnienie nowego rozwiązania o nazwie Security Operations Solution.

Fortinet przygotowany na zabezpieczenia rozpoznające intencje

Dzięki przyszłym zabezpieczeniom rozpoznającym intencje (ang. Intent-Based Network Security) możliwe będzie automatyczne dostosowywanie się systemu do wymagań biznesowych poprzez dokonywanie zsynchronizowanych operacji sieciowych. Pozwoli to przedsiębiorstwom na skupienie się na projektowaniu bardziej zaawansowanych architektur zabezpieczeń przy jednoczesnym uproszczeniu środowiska IT i zmniejszeniu obciążenia operacyjnego. Efektem będzie samowystarczalna infrastruktura techniczna, utrzymująca wysoki poziom ochrony przed wszelkimi rodzajami ataków.

Współczesna gospodarka cyfrowa powoduje powstawanie coraz bardziej złożonych sieci, których projektowanie, wdrażanie, eksploatacja i, co najważniejsze, bezpieczeństwo wymagają zatrudniania trudnych do znalezienia ekspertów o wysokich kwalifikacjach. Obecnie dostępne rozwiązania, oferowane jako odrębne produkty lub kompletne platformy zabezpieczeń, nie są w stanie zapewnić szerokich możliwości, wydajności przetwarzania i zaawansowanej automatyzacji koniecznych, by sprostać wspomnianym wyzwaniom. Tradycyjne podejście do kwestii bezpieczeństwa szybko staje się niewystarczające. Platforma Fortinet Security Fabric udostępnia zaawansowane i zautomatyzowane rozwiązania zabezpieczające oraz zapewnia podstawy działania samowystarczalnych zabezpieczeń sieciowych rozpoznających intencje, które będą kluczowe do zapewnienia bezpieczeństwa przedsiębiorstw przyszłości mówi Ken Xie, założyciel, prezes zarządu i dyrektor generalny Fortinet.

Nowe funkcje FortiOS 5.6 zwiększają możliwości platformy Fortinet Security Fabric

W nowej wersji – stanowiącego podstawę platformy Fortinet Security Fabric – systemu FortiOS wprowadzono szereg innowacji w celu dostarczenia uniwersalnych i scentralizowanych funkcji, których nie oferują obecnie tradycyjne platformy i rozwiązania zabezpieczeń. Zaliczają się do nich:

  • możliwość uzyskania pełnego obrazu infrastruktury informatycznej oraz błyskawicznego wglądu w każdy element zabezpieczeń dzięki pojedynczemu panelowi;
  • udostępnienie otwartych interfejsów API w celu zintegrowania rozwiązań partnerów Fortinet w ramach programu Fabric Ready;
  • rozszerzony widok punktów dostępu sieci bezprzewodowej, przełączników i środowisk testowych Fortinet, zapewniający większe możliwości zarządzania, scentralizowaną kontrolę nad elementami sieci oraz zaawansowaną ochronę przed zagrożeniami;
  • odświeżony interfejs użytkownika umożliwiający szybkie podejmowanie działań na podstawie łatwo dostępnych informacji – nowe wizualizacje topologii sieci oraz udoskonalone interaktywne widoki funkcji audytu, rejestrowania i raportowania, pozwalają zespołom IT na łatwe modyfikowanie sieci w czasie rzeczywistym;
  • dostarczanie aktualnych rekomendacji dotyczących bezpieczeństwa w celu zwiększenia efektywności sieci i zapewnienia zgodności z przepisami.

Security Operations Solution – pełna widoczność oraz ujednolicenie zabezpieczeń i operacji sieciowych

Rozwiązanie Fortinet Security Operations Solution ujednolica zabezpieczenia i operacje sieciowe w ramach platformy Fortinet Security Fabric. Pozwala to zarządzającym siecią i systemem zabezpieczeń na pełne wykorzystanie możliwości infrastruktury technicznej. Security Operations Solution obejmuje rozwiązania FortiSIEM, FortiAnalyzer i FortiManager, które można wdrażać osobno lub łącznie w celu zaspokojenia konkretnych potrzeb danego przedsiębiorstwa.

FortiSIEM to kompletne rozwiązanie typu NOC (ang. Network Operations Center) i SOC (ang. Security Operations Center), które zapewnia zautomatyzowane monitorowanie zabezpieczeń, widoczności, wydajności i dostępności w czasie rzeczywistym. FortiSIEM umożliwia kompilowanie i korelowanie danych z platformy Fortinet Security Fabric oraz tysięcy urządzeń sieciowych, w tym przełączników, serwerów, komputerów osobistych i urządzeń IoT, w ramach pojedynczego panelu.

Ponadto FortiSIEM obsługuje zewnętrzne kanały pozyskiwania informacji o zagrożeniach oraz dzienniki zdarzeń w celu rozszerzenia funkcji analitycznych platformy Fortinet Security Fabric na każde urządzenie fizyczne i wirtualne działające w infrastrukturze informatycznej przedsiębiorstwa.

Dostępność

FortiOS 5.6 będzie dostępny do pobrania w pierwszym kwartale 2017 r. Rozwiązanie Fortinet Security Operations Solution jest już dostępne. W celu uzyskania dodatkowych informacji należy się skontaktować z autoryzowanym dystrybutorem Fortinet.

Materiały dodatkowe

wersja do druku Wróć