Fortinet

Fortinet prezentuje nową platformę zabezpieczeń i ekosystem partnerski do ochrony środowisk chmury i sieci sterowanych programowo w centrach przetwarzania danych

Powiększ

Fortinet zaprezentował nową platformę Software-Defined Network Security (SDNS) do ochrony sieci sterowanych programowo (SDNS – Software Defined Network Security).

To pierwsze tego typu rozwiązanie w branży, które ma zapewniać zaawansowaną ochronę przed zagrożeniami przez integrację zabezpieczeń w nowoczesne, elastyczne środowisko centrum przetwarzania danych. Nowa platforma opiera się na przejrzystej koncepcji i praktycznych narzędziach pozwalających chronić ośrodki obliczeniowe w kompleksowy sposób. Jednocześnie umożliwia ona najszerszą integrację infrastruktury z rozwiązaniami partnerów technologicznych, takich jak HP, Ixia, PLUMgrid, Pluribus Networks, Extreme Networks i NTT. SDN Security na nowo definiuje zaawansowane cyber-zabezpieczenia w świecie, w którym centra przetwarzania danych zmieniają się przez wdrażanie wirtualizacji, przetwarzania w chmurze, a teraz także sieci sterowanych programowo.

Infrastruktura do ochrony informacji jest zbyt sztywna i statyczna, aby zaspokoić szybko zmieniające się potrzeby przedsiębiorstw cyfrowych i zapewnić im skuteczną ochronę w dynamicznym środowisku zagrożeń. Producenci zabezpieczeń coraz częściej odchodzą od zarządzania polityką obejmującą poszczególne elementy sprzętowe, skłaniając się w stronę opartych na oprogramowaniu paneli do zarządzania, które pozwalają w elastyczny sposób definiować politykę bezpieczeństwa niezależnie od lokalizacji[1]napisał Neil MacDonald, wiceprezes i analityk w firmie Gartner Research.

Innowacyjne zabezpieczenia w całej architekturze sieciowej

Nowa platforma Fortinet SDN Security uwidacznia opracowane przez firmę innowacje we wszystkich głównych warstwach architektury sieciowej:

  • Płaszczyzna danych — przeniesienie mechanizmów zabezpieczających z zamkniętych jednostek sprzętowych do instancji logicznych, które można dystrybuować w bardziej skalowalny sposób i głęboko integrować z wirtualnym środowiskiem przełączników oraz wyodrębnionymi przepływami sieciowymi.
  • Płaszczyzna sterowania — koordynacja i automatyzacja polityki bezpieczeństwa przez udostępnienie elastycznych przepływów pracy, w celu wyeliminowania luk w zabezpieczeniach i mechanizmach zapewniających zgodność z przepisami w środowiskach cechujących się dużą elastycznością i dynamiką.
  • Płaszczyzna zarządzania — zintegrowany panel do obsługi polityki bezpieczeństwa i zdarzeń, obejmujący urządzenia fizyczne i wirtualne, chmury prywatne i publiczne oraz całą infrastrukturę konwergentną, a przez to pomagający zapewnić spójność i zgodność zabezpieczeń z przepisami.

Prawdopodobnie nie ma jednej platformy dla sieci sterowanych programowo, która stałaby się standardem i została wdrożona przez wszystkie przedsiębiorstwa i wszystkich klientów dostawców usług. Dlatego pracujemy nad środowiskiem obsługującym różne takie platformy za pośrednictwem zastrzeżonych i otwartych interfejsów API. Kluczem jest tu dostarczenie klientom skalowalnych modułów zabezpieczeń, które można uruchamiać na żądanie na poziomie koordynacji — mówi John Maddison, wiceprezes ds. marketingu w Fortinet.

Starania Fortinet w zakresie środowisk sterowanych programowo rozpoczęły się ponad pięć lat temu. Powstały wtedy pierwsze urządzenia wirtualne FortiGate-VM do ochrony coraz bardziej zwirtualizowanych i skonsolidowanych centrów przetwarzania danych. Działania te rozszerzano wraz z postępującą transformacją ośrodków obliczeniowych. Wśród ostatnich kamieni milowych w tym obszarze warto wymienić nowe urządzenia zabezpieczające Fortinet obsługujące platformę Microsoft Azure, członkostwo firmy w programie HP AllianceOne w celu stworzenia zintegrowanych fabrycznie, zoptymalizowanych zabezpieczeń dla oferty narzędzi HP dla sieci sterowanych programowo, integrację z platformą Application-Centric Infrastructure (ACI) firmy Cisco oraz prace mające zwiększyć bezpieczeństwo sieci klientów korzystających z rozwiązań VMware vSphere i sterowanych programowo centrów przetwarzania danych.

Fortinet rozszerza sieć partnerów, aby spełnić wymagania klientów w zakresie centrów przetwarzania danych

W ramach swojej ogólnej strategii dotyczącej centrów przetwarzania danych Fortinet współpracuje z dużą — i wciąż rosnącą — liczbą partnerów, aby ściśle zintegrować zabezpieczenia z ich kluczowymi platformami infrastruktury. Platformy te obejmują kontrolery sieci sterowanych programowo, środowiska koordynacji, hiperwizory, narzędzia do zarządzania chmurą, systemy zarządzania zabezpieczeniami i funkcje analityczne. Fortinet współpracuje obecnie z ponad dwudziestoma dostawcami technologii, aby zadbać o ochronę ich rozwiązań przed cyberzagrożeniami w oparciu o zaawansowaną platformę Fortinet SDN Security.

Wypowiedzi partnerów współpracujących z Fortinet w związku z platformą SDN Security

Integracja narzędzi Fortinet z platformą Extreme Networks dla sieci sterowanych programowo pozwala przedsiębiorstwom połączyć uznane zabezpieczenia i funkcje zapewniające zgodność z przepisami ze swobodą cechującą standardy otwarte oraz zgodnością operacyjną. Takie zintegrowane rozwiązanie sprawia, że wdrażanie, świadczenie usług, zarządzanie i eksploatacja sieci sterowanych programowo to procesy przebiegające bezproblemowo i ekonomicznie. Jednocześnie system chroni zasoby przedsiębiorstwa przez dynamiczne objęcie użytkowników, aplikacji i urządzeń politykami bezpieczeństwa, od chmury po brzegi siecimówi Markus Nispel, wiceprezes ds. oprogramowania i rozwiązań w firmie Extreme Networks.

Nasza współpraca z Fortinet jest ugruntowana, czego przykładem może być choćby nasz niedawny wspólny projekt, którego celem było wykorzystanie kontrolera sieci sterowanych programowo HP VAN do koordynacji ochrony zapewnianej przez firewall nowej generacji w sieci lokalnej kampusu. Teraz, po wprowadzeniu nowej platformy Fortinet SDN Security, liczymy na jeszcze ściślejszą współpracę, dzięki której będziemy mogli udostępnić naszym klientom znakomite zabezpieczeniamówi Michael Zhu, dyrektor ds. rozwiązań i sojuszy oraz zarządzania globalnymi liniami produktów w dziale rozwiązań sieciowych HP (HP Networking).

Dzięki platformie Fortinet SDN Security elastyczne centra przetwarzania danych mogą wykorzystać wirtualizację i sieci sterowane programowo, ponieważ pomaga ona zapobiegać powstawaniu luk w zabezpieczeniach i systemach zapewniających zgodność z przepisami. Zastosowanie realistycznych rozwiązań testowych, takich jak BreakingPoint Virtual Edition i PerfectStorm firmy Ixia, do kontroli skuteczności firewalla w całym cyklu życia zabezpieczeń jest kluczowe dla poczucia bezpieczeństwa we współczesnych coraz bardziej dynamicznych centrach przetwarzania danych i chmurach — mówi Scott Westlake, wiceprezes ds. rozwoju korporacyjnego w firmie Ixia.

Nasi klienci korporacyjni usilnie poszukują rozwiązania, które lepiej ochroni ich sieci, a jednocześnie zapewni im większą przejrzystość i elastyczność operacyjną. Elastyczna infrastruktura usługowa ESI (Elastic Service Infrastructure) firmy NTT zaspokaja te potrzeby, umożliwiając sprawne, precyzyjne funkcjonowanie zasobów sieciowych razem z technologiami sieci sterowanych programowo i wirtualizacji funkcji sieciowych (NFV). Połączenie ESI i zabezpieczeń sterowanych programowo oferowanych przez liderów z branży zabezpieczeń, takich jak Fortinet, pozwala stworzyć bardzo praktyczne rozwiązania dla wielu naszych klientówmówi Masa Kawashima, wiceprezes firmy NTT Innovation Institute Inc.

Zabezpieczenia szybko się rozwijają, a środowiska sterowane programowo w coraz większym stopniu wkraczają do centrów przetwarzania danych. Dlatego przedsiębiorstwa potrzebują elastycznych, programowych zabezpieczeń, które zapewnią im bezpieczeństwo usług i wydajność niezależnie od skali systemu. Platforma SDNS oferowana przez Fortinet, lidera branży w dziedzinie zabezpieczeń centrów przetwarzania danych, upraszcza i usprawnia zabezpieczenia chmur OpenStack. W połączeniu z pakietem PLUMgrid Open Networking Suite for OpenStack pozwala stworzyć bezpieczne, innowacyjne rozwiązanie dla nowoczesnego centrum przetwarzania danych — mówi Wendy Cartee, wiceprezes ds. zarządzania produktami i marketingu w firmie PLUMgrid.

Przedsiębiorstwa i dostawcy usług przetwarzania w chmurze poszukują elastycznych rozwiązań, które pozwolą im sterować zachowaniem ich infrastruktury w oparciu o strategie biznesowe przez naciśnięcie jednego przycisku. Nasz przełącznik Open Netvisor to idealna platforma do wdrażania wirtualnych urządzeń Fortigate, ponieważ rezydują one potem w podstawowej warstwie łączności. Dzięki hostingowi wirtualnych urządzeń Fortigate w obrębie naszej sterowanej programowo matrycy przełączającej klienci mogą uzyskać najbardziej elastyczną i bezpieczną infrastrukturę w branży. Jednocześnie dysponują pełną przejrzystością wszystkich przepływów danych w całym ośrodku obliczeniowym powiedział Mark Harris, wiceprezes ds. marketingu w firmie Pluribus Networks.

Informacja o firmie Fortinet (www.fortinet.com)

FORTINET (NASDAQ: FTNT) zabezpiecza strategiczne dane największych przedsiębiorstw, dostawców usług oraz jednostek administracji publicznej na całym świecie. Rozwiązania firmy zapewniają kompleksową, wydajną ochronę przed dynamicznie zmieniającymi się zagrożeniami, jednocześnie upraszczając infrastrukturę sieci. Oprócz wysokiej jakości urządzeń, FORTINET dostarcza także najlepszego w branży wsparcia w zakresie wykrywania nowych zagrożeń i analityki. W przeciwieństwie do rozwiązań alternatywnych, narzędzia FORTINET umożliwiają klientom sprostanie największym wyzwaniom związanym z zabezpieczeniem danych, aplikacji oraz środowisk mobilnych. Obecnie z rozwiązań FORTINET korzysta ponad 210 000 firm i instytucji na całym świecie. Więcej informacji można znaleźć na stronach Fortinet, Fortinet Blog oraz FortiGuardLabs.

[1] Gartner, „Hype Cycle for Virtualization”, 2015, 8 lipca 2015 r.

Materiały dodatkowe

wersja do druku Wróć