Fortinet

FORTINET i NATO podejmują współpracę w zwalczaniu cyberzagrożeń

Powiększ

Umowa ma na celu zintensyfikowanie wymiany informacji związanej z nowymi cyberzagrożeniami

FORTINET® (NASDAQ: FTNT), światowy lider w dziedzinie zaawansowanych cyberzabezpieczeń, informuje o podpisaniu umowy partnerskiej z NATO. Umowa została zawarta w ramach programu współpracy z firmami z branży cyberbezpieczeństwa (NATO Industry Cyber Partnership – NICP) prowadzonego przez agencję sojuszu ds. komunikacji i informacji (NATO Communications and Information Agency – NCIA). Agencja jest odpowiedzialna za obsługę i ochronę sieci należących do NATO.

Dwustronna wymiana informacji

W wyniku umowy pomiędzy NATO a FORTINET zwiększy się zakres dwustronnej wymiany informacji związanej z rozpoznaniem cyberzagrożeń. Pozwoli to na lepsze reagowanie na ataki oraz ograniczanie podatności. Cele inicjatywy to:

  • podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa w ramach systemu ochrony NATO,
  • zwiększony udział podmiotów z branży cyberbezpieczeństwa w międzynarodowych projektach inteligentnej obrony (Smart Defence),
  • wymiana ekspertyz, informacji i doświadczenia w działaniu w środowiskach będących pod stałym zagrożeniem cyberatakami, w tym m.in. informacji o nowym złośliwym oprogramowaniu,
  • podniesienie świadomości i poziomu zrozumienia ryzyk związanych z cyberzagrożeniami,
  • zwiększenie udziału sektora prywatnego w rozwoju zdolności obronnych,
  • dostarczenie skutecznego i adekwatnego wsparcia w przypadku incydentów związanych z cyberbezpieczeństwem.

NATO na całym świecie mierzy się z cyberzagrożeniami, które mogłyby wpłynąć negatywnie na krajowe gospodarki i obywateli. By tego uniknąć, agencja NCIA stawia na szybką wymianę informacji o zagrożeniach i podatnościach z liderami branży takimi jak FORTINET mówi Koen Gijsbers, dyrektor generalny agencji NCIA.

Zarówno prywatne jak i publiczne organizacje oraz zwykli ludzie znajdują się pod stałym zagrożeniem cyberatakami. Wpływ takich czynników jak wzrost i ewolucja krajobrazu zagrożeń oraz coraz większa liczba urządzeń, z których korzystamy w sieci sprawia, że zapewnienie odpowiedniej ochrony staje się coraz trudniejsze. Jeżeli więcej organizacji zacznie wymieniać między sobą wiedzę i informacje, będziemy w stanie lepiej zwalczać i odpowiadać na nowe, zaawansowane cyberzagrożeniadodaje Michael Xie, założyciel, prezes i dyrektor ds. technicznych FORTINET.

Umowa z FORTINET jest jedną z ostatnich, jaką agencja NCIA zawarła w ramach programu NICP.

Materiały dodatkowe

wersja do druku Wróć