Oferteo

Firmy w Polsce najczęściej leasingują samochody – raport Oferteo.pl

Powiększ

Leasing to popularna metoda finansowania zakupu potrzebnych w firmie pojazdów i sprzętów. Badania serwisu Oferteo.pl pokazują, że w Polsce najczęściej leasingowane są samochody osobowe i ciężarowe, wkład własny najczęściej nie przekracza 20%, a okres leasingowania wynosi od 4 do 6 lat.

Co leasingujemy?

przedmiot-leasingu

Z analizy zapytań złożonych przez użytkowników serwisu Oferteo.pl, łączącego w czasie rzeczywistym osoby poszukujące produktów lub usług z ich dostawcami, wynika, że najczęściej przedmiotem leasingu są samochody osobowe i ciężarowe – wskazało tak aż 72% z nich. Dalsze 10% poszukiwało maszyn lub urządzeń. Zapotrzebowanie na leasing samochodów dostawczych zgłosiło 5% użytkowników Oferteo.pl, natomiast po 4% chciałoby w ten sposób zaopatrzyć się w sprzęt komputerowy lub biurowy oraz w nieruchomości.

Nowe czy używane?

stan-przedmiotu-leasingu

 

Firmy wolą leasingować używane pojazdy i sprzęty. Wskazała tak ponad połowa z nich. Warto jednak zauważyć, że w porównaniu do wyników raportu Oferteo.pl z zeszłego roku, wzrósł odsetek firm gotowych wziąć w leasing nowy sprzęt lub pojazd (wzrost z 34% do 42%). – Może to świadczyć o poprawiającej się sytuacji finansowej działających w Polsce przedsiębiorstw – wskazuje Karol Grygiel, członek zarządu Oferteo.pl.

liczba-leasingowanych-przedmiotow

Zdecydowana większość użytkowników Oferteo.pl wskazała, że chciałaby leasingować jeden pojazd lub sprzęt. Tylko 4% wyraża chęć leasingowania dwóch przedmiotów, a 2% użytkowników – trzech pojazdów lub sprzętów.

Wkład własny najczęściej do 20%

wklad-wlasny

Firmy składające zapytania o leasing najczęściej deklarowały, że są w stanie wnieść wkład własny w wysokości do 20% wartości przedmiotu leasingu wskazało tak 40% z nich. Natomiast 36% firm zadeklarowało, że jest w stanie wpłacić w ramach wkładu własnego do 5% wartości przedmiotu. Wkład własny przekraczający 35% wartości przedmiotu mogłoby wnieść 4% przedsiębiorstw. Należy przy tym zauważyć, że wysokość wkładu własnego może wpłynąć na obniżenie miesięcznych rat.

Leasing na 4 do 6 lat

okres-leasingowania

Firmy korzystające z Oferteo.pl były najbardziej zainteresowane leasingiem na 4 do 6 lat zadeklarowało tak 48% z nich. – Z punktu widzenia przedsiębiorstw taki okres spłaty rat leasingowych wydaje się optymalny – mówi Karol Grygiel. – Po uwzględnieniu stałych rat można zaplanować comiesięczny budżet firmy, poza tym jest też niższe ryzyko zachwiania równowagi finansowej.

Nieco mniejszy odsetek (37%) był zainteresowany krótszym okresem spłaty – do 3 lat. Co dziesiąta firma chciała wziąć przedmiot w leasing na 7 lat i więcej.

Czas to pieniądz

data-rozpoczecia

Zdecydowana większość użytkowników Oferteo.pl chce podpisać umowę leasingową jak najszybciej. Wskazała tak ponad połowa firm. Co czwarta firma daje sobie na podpisanie umowy jeden miesiąc, a 18% planuje leasing z trzymiesięcznym wyprzedzeniem.

Metodologia badań

Przedstawione dane pochodzą z analizy ponad 8 tys. zapytań ofertowych zamieszczonych w serwisie Oferteo.pl od 1 stycznia 2015 roku do 28 lipca 2016 roku przez osoby zainteresowane leasingiem.

Materiały dodatkowe

wersja do druku Wróć