Archiwum

Debiutuje FortiSandbox-VM – maszyna wirtualna FORTINET do ochrony przed najbardziej zaawansowanymi atakami

Powiększ

Ponad 3000 przedsiębiorstw z całego świata zbudowało swoją platformę zaawansowanej ochrony przed zagrożeniami (ang. Advanced Threat Protection, ATP) z wykorzystaniem urządzeń FortiSandbox firmy FORTINET. Rozwiązanie producenta tworzące dwupoziomowe, wydzielone środowisko uruchamiania aplikacji (ang. sandbox) jest od dziś dostępne również w postaci maszyny wirtualnej.

Ponad 3000 przedsiębiorstw z całego świata zbudowało swoją platformę zaawansowanej ochrony przed zagrożeniami (ang. Advanced Threat Protection, ATP) z wykorzystaniem urządzeń FortiSandbox firmy FORTINET. Rozwiązanie producenta tworzące dwupoziomowe, wydzielone środowisko uruchamiania aplikacji (ang. sandbox) jest od dziś dostępne również w postaci maszyny wirtualnej.

Kraków, 20 listopada 2014 r. FORTINET – dostawca zaawansowanych rozwiązań bezpieczeństwa sieciowego – poinformował, że urządzenie FortiSandbox jest już dostępne w wersji wirtualnej maszyny (ang. Virtual Machine, VM). Rozwiązanie dedykowane jest przedsiębiorstwom chcącym w łatwy sposób zbudować kompletną platformę zaawansowanej ochrony przed zagrożeniami z wykorzystaniem wydzielonych środowisk uruchamiania aplikacji. Sandboxing sprawdza się w szczególności w centrach przetwarzania danych i w firmach wielooddziałowych.

Najnowszy FortiSandbox-VM oferuje nowy interfejs programowania (ang. Application Programming Interface, API), umożliwiający ściślejszą integrację z innymi rozwiązaniami bezpieczeństwa sieciowego FORTINET. Z tego samego interfejsu korzysta już FortiMail (z oprogramowaniem w wersji 5.2) – rozwiązanie zapewniające ochronę sieci przed atakami wykorzystującymi pocztę elektroniczną.

Klienci FORTINET stosujący FortiSandbox potwierdzają, że zapewnia on doskonałą ochronę newralgicznych danych przed najbardziej zaawansowanymi atakami. Rozwiązanie jest na bieżąco wspierane przez zespoły badawcze FortiGuard Labs, które codziennie wykrywają nowe zagrożenia. Fizyczne urządzenie FortiSandbox zostało już zakupione przez ok. 3000 przedsiębiorstw oraz instytucji z całego świata.

Bardzo dynamiczny wzrost liczby zaawansowanych zagrożeń oraz głośne włamania i wycieki danych sprawiły, że przedsiębiorstwa przykładają coraz większą wagę do zapewnienia kompleksowego bezpieczeństwa sieci. Chcą kupować rozwiązania, które będą nie tylko skuteczne, ale też łatwe we wdrożeniu. FortiSandbox oferuje dużą wykrywalność ataków. Wartością dodaną jest również bieżące wsparcie zespołów badawczych z FortiGuard Labs, a także elastyczność wdrożenia. Oferujemy urządzenia fizyczne, rozwiązania chmurowe, a teraz także urządzenia wirtualne, tworzące dwupoziomowe, wydzielone środowisko uruchamiania aplikacji – mówi Mariusz Rzepka, Territory Manager na Polskę, Białoruś i Ukrainę w FORTINET .

Nowe rozwiązanie FortiSandbox-VM umożliwia wdrażanie skalowalnych, wydzielonych środowisk uruchamiania aplikacji w sposób łatwy i niedrogi. Można je zintegrować z platformami FortiGate i FortiMail w celu zapewnienia zaawansowanych funkcji wykrywania i unikania zagrożeń lub wdrożyć w środowisku fizycznym klienta jako rozwiązanie samodzielne, bez konieczności modyfikowania konfiguracji sieci. Dzięki integracji z FortiMail urządzenie może przetrzymywać w wydzielonym środowisku wiadomości pocztowe w celu ich zbadania i podejmować stosowne działania na podstawie uzyskanych w ten sposób wyników.

W analizie porównawczej „2014 Breach Detection Systems”, przeprowadzonej przez NSS Labs, rozwiązanie FortiSandbox uzyskało ocenę „Recommended” (zalecane). W przeprowadzonych w ramach tej analizy testach osiągnęło skuteczność wykrywania włamań na poziomie 99%.

Zalety FortiSandbox

FortiSandbox oferuje szereg funkcji, w tym:

  1. Proaktywny moduł antymalware;
  2. Przeszukiwanie w chmurze wyników skanowania dostarczonych przez FortiGuard Labs.;
  3. Emulowanie kodu;
  4. W pełni zintegrowane wirtualne środowisko;
  5. Wykrywanie odwołań w kodzie;
  6. Wygodny oraz przejrzysty moduł raportująco-zarządzający;

Bogactwo danych na temat różnych zagrożeń, możliwość podejmowania działań na podstawie wyników analiz oraz możliwość wymiany informacji z FortiGuard Labs pomagają przedsiębiorstwom zmniejszyć ryzyko naruszenia bezpieczeństwa ich infrastruktury i uzyskania nieautoryzowanego dostępu do wrażliwych danych.

Dostępność

Wszystkie wersje rozwiązania FortiSandbox – usługa chmurowa, urządzenie wirtualne i urządzenie fizyczne – a także najnowsza aktualizacja rozwiązania FortiMail, są dostępne na polskim rynku. Więcej informacji o produktach FortiSandbox można znaleźć pod adresem http://www.fortinet.com/products/fortisandbox/.

Kontakt prasowy:

Piotr Sarota

public relations consultant

SAROTA PR

agencja public relations

Tel.: +48 12 684 12 68

Kom.+48606895326

Email: piotr(at)sarota.pl

www.sarota.pl

Jacek Dąbrowski

public relations specialist

SAROTA PR

agencja public relations

Tel.: +48 12 290 04 98

Kom.+48662858219

Email: jacek.dabrowski(at)sarota.pl

www.sarota.pl

 

Zachęcamy do śledzenia oficjalnych profili firmy FORTINET:

Twitter: www.twitter.com/fortinet

Facebook: www.facebook.com/fortinet

YouTube: http://www.youtube.com/user/SecureNetworks

LinkedIn: http://www.linkedin.com/company/fortinet

G+: https://plus.google.com/+fortinet

Informacja o firmie FORTINET (www.fortinet.com)

FORTINET (NASDAQ: FTNT) zabezpiecza sieci, użytkowników i dane przed dynamicznie powstającymi i zmieniającymi się zagrożeniami. Jako światowy lider w dostarczaniu najwyższej jakości rozwiązań z zakresu bezpieczeństwa sieciowego, FORTINET umożliwia zarówno prywatnym przedsiębiorstwom, jak i jednostkom administracji publicznej konsolidację i integrację autonomicznych technologii bez uszczerbku na ich wydajności. W przeciwieństwie do kosztownych, nieelastycznych i mało wydajnych rozwiązań alternatywnych, narzędzia FORTINET umożliwiają klientom czerpanie korzyści z wykorzystywania nowych technologii i możliwości biznesowych przy jednoczesnej ochronie kluczowych danych i treści.

###

Copyright © 2013 FORTINET, Inc. Wszelkie prawa zastrzeżone. Symbole ® oraz ™ oznaczają odpowiednio federalnie zarejestrowane znaki towarowe oraz niezarejestrowane znaki towarowe firmy FORTINET, Inc., jej jednostek zależnych i stowarzyszonych. Do znaków towarowych FORTINET należą między innymi: Fortinet, FortiGate, FortiGuard, FortiManager, FortiMail, FortiClient, FortiCare, FortiAnalyzer, FortiReporter, FortiOS, FortiASIC, FortiWiFi, FortiSwitch, FortiVoIP, FortiBIOS, FortiLog, FortiResponse, FortiCarrier, FortiScan, FortiAP, FortiDB, FortiVoice oraz FortiWeb. Inne znaki towarowe należą odpowiednio do ich właścicieli. Firma FORTINET nie podjęła niezależnej weryfikacji oświadczeń ani poświadczeń przypisywanych w tym dokumencie stronom trzecim i nie udziela niezależnego zatwierdzenia takich oświadczeń. O ile niniejszy dokument nie stanowi inaczej, żaden z elementów jego treści nie stanowi rękojmi, gwarancji, wiążącej specyfikacji ani żadnego innego wiążącego zobowiązania firmy FORTINET, zaś wyniki wydajności i inne specyfikacje danych zawarte w tym dokumencie mogą dotyczyć wyłącznie określonego środowiska. Niniejszy komunikat prasowy może zawierać oświadczenia dotyczące przyszłości, z którymi może wiązać się niepewność i określone założenia. Zmiany uwarunkowań, opóźnienia we wprowadzaniu produktów na rynek lub inne czynniki ryzyka określone w naszych raportach składanych do amerykańskiej Komisji Papierów Wartościowych i Giełd (SEC), umieszczonych na stronie www.sec.gov, mogą przynieść wyniki istotnie różniące się od tych wyrażonych lub dorozumianych w niniejszym komunikacie. W razie zaistnienia niepewnych zdarzeń lub niezgodności założeń z rzeczywistością, wyniki mogą istotnie różnić się od tych wyrażonych lub dorozumianych w takich oświadczeniach lub założeniach dotyczących przyszłości. Wszystkie oświadczenia inne niż oświadczenia o faktach z przeszłości są oświadczeniami, które można uznać za oświadczenia dotyczące przyszłości. FORTINET nie przyjmuje na siebie jakiegokolwiek zobowiązania do aktualizacji wszelkich oświadczeń dotyczących przyszłości i zrzeka się jakiejkolwiek odpowiedzialności za aktualizację takich oświadczeń.

Materiały dodatkowe

wersja do druku Wróć